top of page
bgImage

Objekti

Nozīmīgākās būves

Pašteces kanalizācijas kolektora atjaunošana Muzeja ielā Daugavpilī - PSIA  “Daugavpils ūdens”- projekts "Pašteces kanalizācijas kolektora atjaunošana",  1997.g.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunajā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”  - SIA “Daugavpils ūdens” - ūdensvads, kanalizācija, labiekārtošana, seguma atjaunošana, 2015.g.

 • Daugavpils ūdens apgādes projekts no Līksnas pagasta līdz Daugavpils pilsētai - SIA “Laterna” - ūdensvads, 1998. – 2000.g.
 • Siltumtīkli 18. novembra ielā 105 - pašpārvaldes siltumtīklu uzņēmums "Siltumtīkli", 1999.g.
 • Attīrīšanas ietaises Daugavpilī - SIA “SKANSKA Konstrukcija” - inženiertīkli, zemes darbi, ceļi, labiekārtošana, 1999. - 2000.g.
 • Daugavpils ūdensgūtne “Ziemeļi-1” - SIA “YIT LATVIJA” - ūdensvads, 2000.g.
 • Atdzelžošanas stacija “Ziemeļi” Daugavpilī - SIA “RBSSKALS” - zemes darbi, 2000.g.
 • Vidējā un zemā spiediena sadales gāzes vada izbūve Preiļos - AS “Latvijas Gāze” - gāzes vada izbūve, 2000. – 2001.g.
 • AS BTA Daugavpilī rekonstrukcija - AS BTA - vispārējie celtniecības darbi, 2001.g.
 • Vidēja spiediena ielas gāzes vada izbūve Daugavpilī -  AS “Latvijas Gāze” - gāzes vada izbūve, 2004.g.
 • Vienības laukuma rekonstrukcija - Daugavpils pilsētas dome -  labiekārtošana, kanalizācija, 2004.g.
 • Ventspils ielas rekonstrukcija Daugavpilī - Daugavpils pilsētas dome - ielas rekonstrukcija, 2005.g.
 • Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija Eglaines pagasta Eglaines ciemā - Eglaines pagasta padome - ūdensvads, kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, 2005.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā - Dvietes pagasta padome - ūdensvads, kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, 2005. – 2006.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā - Sventes pagasta padome - kanalizācija, ūdensvads, 2006.g.
 • AGUKS „Daugavpils” rekonstrukcija - AS “Latvijas Gāze” - projekta izstrāde, kanalizācija K1, K2, gāzesvads, ūdensvads, apkure, ceļi, laukumi, labiekārtošana, elektriskie tīkli, telefona pieslēgšana, ēkas celtniecība, 2006. – 2007.g.
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Preiļos -  AS „BMGS” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas 2006. – 2007.g.
 • Ģimenes māju apbūves rajona „Ruģeļi” ŪK tīklu izbūve - SIA „Daugavpils ūdens” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas 2007. – 2008.g.
 • Rīgas ielas labiekārtošana Daugavpils pilsētas dome lietusūdeņu kanalizācija, zemes darbi, bruģa segums 2008. – 2009.g.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē - SIA „Jēkabpils PMK” - ārējie ŪK tīkli, 2009.g.
 • Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielu) lietus ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve - CBF SIA „BINDERS“  - lietus ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve, 2009. – 2011.g.
 • Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksā labiekārtojuma un inženiertīklu renovācija - CBF SIA „BINDERS“, ūdensvads, kanalizācija, 2010. – 2011.g.
 • Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija  ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros - SIA būvfirma „Ceļi un Tilti” - lietus kanalizācija, zemes darbi, seguma atjaunošana, labiekārtošana, 2010. – 2011.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā - Preiļu novada dome - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtas, 2011.g.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Demenes ciemā - Demenes pagasta pārvalde - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtas, 2011.g.
 • Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos - SIA „Preiļu saimnieks" -  ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, seguma atjaunošana, 2012. – 2013.g.
 • Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros -  CBF SIA „BINDERS“ - ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, 2012. – 2014.g.
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Gubiščes ezers (sistēmas 8, 9, 10) - SIA „RBSSKALS Būvvadība” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, seguma atjaunošana 2013. – 2014.g.
 • Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta "Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši"" ietvaros - SIA „Būvalts R” - zemes darbi, sadzīves, lietus un spiedvada kanalizācija, ūdensvads, segumu izbūve 2013. – 2015.g.
 • Ielu rekonstrukcijas būvdarbi projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros (1.kārta) - SIA „Lagron” - ūdensvads, sadzīves un lietus kanalizācija, naftas un smilts atdalītāja montāža, 2014. – 2015.g

 

bottom of page